תקנון החנות

תקנון

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
אודות

ambat4u  היא החברה הראשונה מסוגה ששמה לנגד עיניה את חווית הלקוח בתהליך קניית קרמיקה וכלים סניטריים. אתר, ambat4u מאפשר סינון לפי צרכי הלקוח עד לפרט הקטן ביותר ובכך הופך את חוויית הקנייה לקלה ונוחה. אנו שמים דגש על איכות, אמינות וליווי אישי להתאמה מושלמת לכל לקוח. בעל החברה, יומי ספר, עוסק במשך למעלה מ- 15 שנה בשיווק קרמיקה וכלים סניטריים, ובעל ניסיון עשיר בתחום עיצוב הפנים ושיפוץ בתי מגורים. ambat4u מציבה סטנדרטים של מצוינות, מקצועיות ושירות ברמה הגבוהה ביותר בארץ ומשווקת מוצרים ממיטב החברות בתחום בהתאמה אישית לכל סוגי הלקוחות: לקוחות פרטיים, אדריכלים, מעצבים וקבלנים. כל המוצרים באתר באחריות היצרנים המקורית וניתנים גם לאיסוף עצמאי.

כללי

*כל המבצע פעולה באתר ו /או מזמין טלפונית על בסיס מידע באתר זה – מצהיר כי הינו מודע לתקנון ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
*"פעולה באתר": כל פעולת רכישת מוצרים לרבות: הזמנת אינטרנט ו/או הזמנה טלפונית ו/או הזמנת שירותים המוצעים באתר. "מבצע פעולה באתר": כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר.
* הכללים שיפורסמו בתקנון זה בלבד יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
* הוראות תקנון זה חלים על כל שימוש ו/או רכישה שיתבצעו ע"י הקונה באתר זה. כמו כן, מהווה תקנון זה חוזה התקשרות מחייב לכל דבר ועניין בין מבצע הרכישה לבין חברת ambat4u בע"מ.
• בעלת האתר/ חנות הינה חברת קניות ברשת.
• החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 • כל המחירים באתר הם לרכישת און ליין בלבד , ברכישה פרונטלית המחיר לא יהיה בהכרח תואם למחיר האתר !!

מבוא

 1. האתר הינו חנות וירטואלית לרכישת שירותים ומוצרים כפי שמפורסם באתר, ופתוח לציבור הגולשים בישראל. באתר יתאפשרו מכירות רגילות ו/או קבוצתיות בהתאם לכללים המפורסמים באתר החברה.
 2. ההשתתפות ברכישות המוצעות באתר מותנית בקיומו של תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט בישראל, בכתובת מגורים עדכנית בישראל ובתשלום בכרטיס אשראי תקף בישראל. (כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה בפועל).
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

המוצרים באתר

 1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים (להלן: "המוצרים") מאת מיטב היצרנים כל זאת במחירים אטרקטיביים.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים המופיעים באתר נמסרים על-ידי היבואנים ובאחריותם בלבד. מפרטים ו/או מחירים של המוצרים משתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 3. מוצרים אשר יוצרו לפי הזמנה אישית אינם ניתנים להחזרה. (לדוגמה: כיור מטבח אשר נעשה בו חור לפי דרישת לקוח/מקלחון/ ארונות אמבטיה וכו')

דרכי המכירה באתר

מכירות קבוצתיות

מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי .המחיר במכירה קבוצתית קבוע וסופי כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ,ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת .כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי.

מכירה רגילה

מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה ו/או באמצעות השארת פרטים במענה הטלפוני של החנות כפי שמפורסם. המכירה תושלם רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה או באמצעות אימות בדואר אלקטרוני של המשתתף.
יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות או המחסן המרכזי של החברה בעת השלמת הליך המכירה

הרשמה והשתתפות

 1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.
 2. לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישומך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במרשמי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.
 3. בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.
 4. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה.
 5. תנאי מוקדם למכירה הינו הכנסת כל הפרטים באופן מדויק ונכון. לאחר שהוכנסו כל הפרטים כנדרש יחל תהליך המכירה והמשתתף יהפוך ל"משתתף פעיל".
 6. הפרטים אשר הוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 7. כל הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי בפני הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי חוק.

ביטול הזכות להשתתף במכירות באתר

החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:

 1. אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
 3. אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 4. אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע, או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים, או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 5. אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.
 6. אם הפרת את תנאי הסכם זה.
 7. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
 8. אם החברה תמצא כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.

ביטול הצעות ורכישות ע"י הרוכש

 1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 יום מיום קבלתו. הביטול יעשה כאמור בסעיף 1 שלהלן.
 3. במידה וסופק המוצר, חלה חובת החזרתו ע"י הרוכש לחנות כאשר המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג ומין כלשהו.
 4. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו.
 5. דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שח, לפי הנמוך (להלן: "דמי ביטול"). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: "עלויות השילוח").
 6. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי המוכר, או על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.

ביטול הצעות ורכישות ע"י החברה

7. חברת ambat4u בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה במקרים הבאים:

 • במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בדואר האלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה באתר.
 • אזל המוצר המוצע למכירה מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה. במקרה זה רשאית החברה/הספק לבטל המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב ו/או בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
 • במידה ותתגלה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, נזקי טבע ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין ומכל סיבה שאינה בשליטת חברת Ambat4u בע"מ.
 • החנות ו/או החברה ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר יגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 2. הזמנה טלפונית ללא אמצעי תשלום מראש אינה מחייבת את החנות לספק את המוצר ואו לשריין את המוצר והמחיר.
 3. אופן המשלוח ועלותו תקבע ע"י המזמין תוך בחירת האפשרויות העומדות לרשותו באתר.
 4. התחייבות האספקה הינה התחייבותנו להוציא את המשלוח מהחנות לכיוון הלקוח עד תום ימי האספקה המצוינים.
 5. מרגע השילוח, זמן ההגעה תלוי אך ורק בסוג המשלוח שבחר המזמין.
 6. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:
 • כוח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצב חירום, פעולות איבה, מלחמה ונזקי טבע.
 • מצב שביתה אצל ספקים של סחורות ו/או שירותים הדרושים להובלה ו/או לייצור המוצרים.
 • מכל סיבה שאינה בשליטת החברה.

דמי משלוח

 1. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 2. דמי המשלוח ישולמו בנפרד ע"י המזמין במועד האספקה ו/או במסגרת התשלום בגין המוצר.
 3. שירות ההובלה אינו כולל שירות סבלות לבית הלקוח. ההובלה תהא עד לנקודה הקרובה לכתובת אשר הוזנה בדף הרישום/המדרכה הקרובה ביותר.
 4. המזמין יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש מול הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
 5. מוסכם בזאת כי במקרה של איסוף ע"י המזמין, לא יגבו מהמזמין דמי משלוח.


שירות לקוחות

 1. שאלות ובירורים לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות. בשאלות לגבי מפרט טכני של מוצר, תפעול המוצר, אחריות וכדומה יש לפנות לנציגינו בטלפון 054-2994355 ו/או 03-6544355 ו/או לנציגי הספקים השונים.
 2. לבירור פרטים באשר לפעילות האתר יש לפנות אל ambat4u בע"מ. בטלפון 054-2994355 ו/או 03-6544355 או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected],  נציגינו ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או פניה. שירות הלקוחות זמין בימים א' – ה', בין השעות 18:00 – 09:00 ובימי ו' 13:00 – 09:00.

אבטחת מידע

 1. ambat4u בע"מ נוקטת באמצעי הזהירות הנהוגים על מנת להגן ככל שניתן על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת באופן מוצפן בטכנולוגיית SSL.
 2. ambat4u בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, Ambat4u בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין.
 3. ambat4u בע"מ מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי

 1. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
 2. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. יצוין בזאת כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך ביצוע הליך מכירה.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 6. כל המידע ו/או המוצג באתר בין במכירה ישירה ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם של המוצרים נמסרו ע"י הספקים והינם תחת אחריותם הבלעדית והמלאה. הספקים והחנויות המפרסמים באתר אינם בבעלות האתר והנם תחת אחריותם המלאה של הספקים/החנויות.
 7. ambat4u בע"מ תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי כל קישורית תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
 8. ambat4u בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר/עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה או שימוש באתר. לרבות ברכישה קבוצתית ו/או רגילה שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא. וזאת לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח אשר יגרמו מכל סיבה שהיא. במקרה שלהלן שומרת לעצמה Ambat4u בע"מ הזכות לבטל את הרכישה המסוימת הזו בהודעה בכתב למזמין העסקה.
 9. ambat4u בע"מ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר. האחריות תחול על המזמין ועל חשבונו.
 10. המזמין יישא באחריות בלעדית לתחזוקתו של המוצר ולשירות על המוצר שנרכש באמצעות האתר, אלא אם יצוין במפורש אחרת.
 11. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, הצגה מילולית, סימני לוגו, אייקונים וכיוצא בזה הינם בבעלותם הבלעדית של חנות Ambat4u בע"מ ו/או מי מטעמה.
 12. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של Ambat4u בע"מ מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של ambat4u בע"מ מראש ובכתב.
 13. רישומיה הממוחשבים של Ambat4u בע"מ בנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות הנ"ל.
 14. באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל נתון אחר, לא יחייב הדבר את Ambat4u בע"מ ו/או את הספקים המופיעים באתר לכבד את העסקה.