כיור מטבח עם תא שרות אפור סולרו מבית קורטינה

כיור מטבח עם תא שרות אפור סולרו מבית קורטינה