כיור מטבח עם תא שרות לבן סולרו מבית קורטינה

כיור מטבח עם תא שרות לבן סולרו מבית קורטינה