כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 אפור מט

כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 אפור מט