כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 שחור מט

כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 שחור מט