כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 לבן מבריק

כיור חרס אינטגרלי / מונח 9908 לבן מבריק