מראה אובלית ונוס מסגרת גרפיט 80/60 ס"מ

מראה אובלית ונוס מסגרת גרפיט 80/60 ס"מ