אמבטיון 120 דאלי קבוע ודלת זכוכית גלינה פרופיל שחור

אמבטיון 120 דאלי קבוע ודלת זכוכית גלינה פרופיל שחור