סל / אדנית מקש עגול 30 ס"מ

סל / אדנית מקש עגול 30 ס"מ