ארון נטילת ידיים לשירותי אורחים "אלון" פורמייקה

ארון נטילת ידיים לשירותי אורחים "אלון" פורמייקה