אין מוצרים בסל
ארונות אמבטיה Moda

ארונות אמבטיה Moda

קצת על מדיניות החברה - אחריות/החזרות סחורה

לכל ארון / מוצר שאנו מספקים ו/או מייצרים אנו מתחייבים ואחראיים לספק אותו בשלמותו. במעמד אספקת המוצר, לאחר חתימת מקבל או מי מטעמו, האחריות על פגמים ו/או שברים על אחריותו הבלעדית של המזמין / מקבל המוצר מטעמו, ולא יוכל לדרוש ו/או לטעון כי קיבל מוצר פגום.
אנו ממליצים לבצע התקנות ע"י מתקין מורשה שעבר הסמכה ב ambat4u. במקרה בו מתקין מורשה התקין את המוצר במקום בוא נדרש, חברתינו תיתן אחריות מלאה לתקפות הזמן הנקובה בהתאם למוצר כפי שקבוע בתקנון החברה.
ארון 5 שנות אחריות, מראה 6 חודשים , כיור אחריות לשלמות.
תעודת משלוח חתומה תהווה שלמות ושביעות רצון מלאה.

בלת"מ ומדיניות החזרות

במקרה בו מוצר/מוצרים הוזמנו שלא כהלכה מסיבות שאינן קשורות באופן ישיר לטיב המוצר, בכל מקרה בו המוצר שהתקבל אצל המזמין תואם להזמנה/ת הרכש שהתקבלה במשרדינו, הוא ו/או מי מטעמו לא יוכל לבוא בדרישה לפיצוי, שיפוי ו/או דרישה להחזרת הסחורה ל/כנגד חברת ambat4u.
על המזמין או מי מטעמו להבין שחברת ambat4u מקצה משאבים רבים בתמיכה טלפונית/בחנות התצוגה (בן צבי 43 ראשל"צ ), והכל על מנת לתת לכם מידע ומענה בכדי למנוע בלת"מים וטעויות כאלה ואחרות.
על מזמין המוצר יהיה הנטל לשאת בנזקים/שינויים שלאחר קבלת המוצר/ים.
לפני כל הזמנה על ממליצים להתייעץ עם ניציגנו ולשאול את השאלות המתבקשות.
חברת ambat4u כן תשא באחריות מכל סיבה אחרת שלא מתקשרת למציאות המתוארת מעלה.

תנאי מכר:

הובלה והרכבה על חשבון הקונה.
מועד האספקה משוער כמפורט במפרט הטכני של המוצר,בתיאום עם ambat4u.
ביטול ההזמנה ע"י הקונה יחייב את הקונה בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור 25% מסכום ההזמנה ללא צורך בהוכחת הנזק.
הקונה מוותר על טענת קנס או/ו על שיעור פיצוי מראש.
אין החברה אחראית על צנרת,קווי חשמל או מים,גז,וכדומה במעמד התקנת המוצר, וכי אחריות בעל הבית בלבד.
תתיכן סטייה של עד 2 ס"מ לערך במשטחי שיש וכיורים.
אישור הקונה או מי מטעמו על קבלת המוצר תהווה הוכחה סופית על התאמת המוצר לתנאי ההזמנה.
המחיר - סופי ולא ניתן לשינוי.

- איסוף עצמי והתקנה ע"י הלקוח יהיה באחריותו בלבד!

שינוי בהזמנה עד 48 שעות.

קטלוג מוצרים
קטלוג מוצרים